Cuộc sống 24h ngày 22/7: Hà Nội chuẩn bị vaccine cho đợt tiêm chủng toàn thành phố | VTC Now

Chia sẻ: