Bão số 3 suy yếu, Bắc Bộ mưa lớn 3 ngày | VTC Now

Chia sẻ: