Trung Quốc tố Phòng thí nghiệm của Mỹ mới chính là nơi làm rò rỉ SARS-CoV-2 | VTC Now

Chia sẻ: