Ùn tắc khủng khiếp kéo dài tới 50km tại cửa ngõ vào Hải Phòng: Bất cập chốt kiểm dịch | VTC Now

Chia sẻ: