Mưa lũ lớn nhất 6 thập kỷ, Trung Quốc cho nổ đập để chuyển dòng lũ | VTC Now

Chia sẻ: