Ông Tập Cận Bình: Nỗ lực chống lũ ở Trung Quốc đang rất khó khăn | VTC Now

Chia sẻ: