[Trực tiếp] Mưa 3 ngày bằng cả năm, lũ lụt cuồn cuộn "ngàn năm có một" ở Trung Quốc | VTC Now

Chia sẻ: