Hơn 40% bệnh nhân COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh đã xuất viện | VTV24

Chia sẻ: