Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Chia sẻ: