TPHCM không phong tỏa, không ban bố tình trạng khẩn cấp, dừng shipper tại 8 địa điểm | VTC Now

Chia sẻ: