Hà Nội chính thức giãn cách đến 6/9, Chủ tịch Chu Ngọc Anh có yêu cầu gì mới? | VTC Now

Chia sẻ: